Trommesirkler

Trommesirkler

Vi får folk til å spille sammen.
Vi har trommesirkler som enkeltarrangementer og som gjentagende arrangement med temaer knyttet til læring og utvikling. Vi reiser til alle slags grupper; bedrifter, institusjoner, private selskaper og alle slags event. Vi har med trommer og rytmeinstrumenter til alle deltagere. Vi vet hvordan vi setter opp sirkelen for å få til bra samspill, og når deltagerne kommer inn tar det svært kort tid før hele gruppen forvandles til et stort trommeorkester. God og trygg ledelse gjør at hver enkelt deltager bruker sin egen kreativitet for å finne sitt bidrag til samspillet. Dette gir opplevelse av mestring, glede, engasjement, overraskelse over både seg selv og andre, og ikke minst eierskap til en felles opplevelse.

Mikael Khei Maguti Trommegruppe
Mikael Khei Maguti Trommegruppe

Bedriften/teamet får en sterk og forståelig referansemetafor for samspill. Elementene som gjør at samspillet fungerer i trommesirkelen er også sentrale i andre former for samspill. Det handler om å tørre å være tydelig, støtte initiativ og ikke minst lytte like mye som man spiller.

I trommesirklene våre benyttes kvalitetsinstrumenter.