TaKeTiNa

TaKeTiNa, en metode for å tre inn i flyt-tilstander

Taketina er en rytmeprosess som er svært effektiv til å trene koordinasjon. Det er også en vakker opplevelse der steg og klapp kombineres med stemme. Taketina handler ikke om prestasjon, erfarne musikere så vel som nybegynnere vil ofte oppleve å falle ut av rytmen. Dette er en del av prosessen og en del av utviklingen for å komme mer inn i en flyt tilstand. I en opptrenings situasjon er det godt å få en dyp forståelse av at det å falle ut av mestringen og oppleve kaos er en del av veien fremover. Tryggheten dette gir gjør det mye lettere å takle motgang.

Mikael-Khei-Maguti-TaKeTiNa
TaKeTiNa

Alle våre rytmeopplegg er svært fleksible og deltagere med forskjellig funksjonsnivå kan oftest delta i samme gruppe. Det er formålet med samlingen som vi legge føringene for hvem det passer for, mer enn den enkeltes evne til å delta musikalsk.

Finnes det noe slikt som ur-kraft og ur-rytme? Mikael sier ja og gjennom TaKeTiNa vil de fleste få en opplevelse av tid som er annerledes enn den stressende tiden som har med «armbåndsuret» å gjøre. TaKeTiNa prosessen åpner for en kontakt med rytme som når helt inn til det instinktive i oss. Mange opplever assosiasjoner til stammefølelse og tidløse ritualer når vi rytmisk beveger oss og synger sammen i gruppe. Samtidig er TaKeTiNa en av de mest avanserte læreformer som finnes i dag. Det handler mye om å finne flyt-tilstanden, ikke ved «å ta en ting av gangen», men ved å finne mestringen i at mye skjer på en gang. TaKeTiNa bruker levende musikk i prosessen, men deltagerne trenger ingen musikalsk trening for å være med. Deltagere forteller om opplevelse av tillitt, mindre frykt for å gjøre feil, indre stillhet, og opplevelse av frihet selv om de har vært i en tydelig struktur.